زنجیر صنعتی

مواد اوليه اين نوع محصول بسته به نوع کاربری آن از نوع مفتول با کربن بالا و يا کربن پائين تهيه می شود که بسته به سفارش مشتری و کاربری آن توليد ميگردد. جهت مصارف مختلف می توان زنجيرها را با پوشش گالوانيزه سفيد يا زرد توليد و به بازار عرضه نمود و شرکت كابين استيل توانائی ساخت زنجير از قطر مفتول ٣ الی قطر ١٠ ميلی متری به صورت گالوانيزه سفيد ، زرد يا زنجيرمعمولی ( بدون پوشش ) را دارد. با توجه به اينکه دستگاهای توليد زنجير اين شرکت از تکنولوژی بالایي برخوردار می باشند لذا می تواند شکل ظاهری زنجير از قبيل اندازه ، راديال خم و ساير پارامترها مربوط را بنا به در خواست مشتری توليد و عرضه نمايد.

مفتول مورد استفاده در اين محصولات از توليدات اصلی اين شرکت می باشد و عمليات حرارتی و سختکاری محصولات نيز در داخل شرکت و منطبق بر اصول فنی و مهندسی می باشد. وجود اين دو عامل ( سخت کاری و کشش مفتول ) در داخل شرکت باعت گرديده محصولات اين شرکت از کيفيت بسيار بالائی نسبت به ساير محصولات مشابه در بازار برخوردار باشند.

اين محصول بسته به عملکردش در صنعت به صورتهای معمولی ، آلياژی ، گالوانيزه سفيد ، گالوانيزه زرد تقسيم بندی شده و به صورت گونيهای ٢٠ و ٢٥ کيلوگرمی بسته بندی مي گردد .

Tabs