بیـل سه

بيل فوق از ورق فولاد آلياژی دارای خواص فيزيکی و مکانيکی مناسب با کاربری آن تهيه شده که در داخل حمامهای نمک قرار گرفته و سختکاری می گردد و از مقاومت بالايي در برابر سايش برخوردار است. در مرحله انتهايي فرآيند، اين بيل تحت عمليات حرارتی خاصی قرار گرفته به طوريکه با حفظ سختی، انعطاف پذيری آن نيز افزايش مي يابد. در خاتمه، واحد كنترل كيفيت محصول را تحت انجام تستهای مکانيکی به جهت اطمينان از حصول فرايند مکانيکی مطلوب قرار می دهد و بعد از تائيد به واحد بسته بندی به بازار عرضه می شود.

با توجه به اينکه ابعاد اين نوع بيل بزرگتر از بيل نمره ٢ می باشد معمولاً در کارهايی که نياز به خاکبرداری بيشتری باشد مورد استفاده قرار می گيرد. به طور مثال در بخش کشاورزی و در خاکهای نرم يا خاکهای شنی و ماسه ای اين نوع بيل از کارائی بالای برخوردار می باشد.

با توجه به اينکه اين نوع بيل ابعاد بزرگتری دارد لذا از نوعی ورق خاص تهيه می گردد به طوريکه با حفظ کليه خواص فيزيکی و مکانيکی مطلوب، از وزن مناسبی نيز بر خوردار است و باعث خستگی زودرس کار گر نمی شود. اين نوع بيل در داخل کيسه های ٢٠ عددی که مشخصات شرکت كابين استيل نيز بر روی گونی موجود می باشد به بازار عرضه می گردد .

لازم به ذکر است اين نوع بيل به مدت ٢ سال وارانتی شركت كابين استيل را دارا مي باشد، به اين معني كه در صورت بروز هرگونه مشكل بيل تعويض گرديده و يا وجه دريافتي مسترد مي گردد.

Tabs