شن کش

این محصول از ورق ۴ میلی متری تهیه و مصارف باغبانی، گلخانه ای ، شهرداریها و زمینهای زراعی و کشاورزی دارد . دسته شن کش بوسیله پرچ به بدنه پرس شده و از استحکام زیادی بر خوردار می باشد و به علت ضخامت بالای ورق بکار گرفته شده در بدنه شن کش می توان مدتهای زیادی از این محصول استفاده کرد. این محصول به صورت بسته بندیهای ۱۰ تائی عرضه می گردد.

Tabs