بیلچـه

جنس اين نوع بيلچه ها از ورق فولادی آلياژی که برای بيلهای ٣و ٢ بکار برده می شود، مي باشد و تنها بيلچه موجود در بازار می باشد که از ورق آلياژی تهيه و سخت کاری می گردد و در نوع خود بهترين مي باشد.

اين بيلچه در دو نوع تهيه می شود: بيلچه با دسته پلاستيکی و بيلچه با دسته فلزی که به صورت يکپارچه می باشد. بيلچه دسته فلزي داراي سوراخهايی در دسته آن جهت عبور هوا و عرق نکردن دست کارگر مي باشد و رنگ آن با ثبات و ماندگاري بيشتر از نوع رنگهای پوشش و پخت در کوره می باشد. لازم به ذکر است که اين نوع ورق از اضافه برشهای ورق بيل نمره ٣ و ٢ تهيه می گردد لذا از کيفيت بالا و قيمت بسيار مناسب برخوردار بوده که شامل دو سال وارانتی تضمينی و تعويض بيلچه يا عودت وجه دريافتی می باشد .

Tabs