بیـل دو

بيل فوق از ورق فولاد آلياژی دارای خواص فيزيکی و مکانيکی مناسب با کاربری آن تهيه شده که در داخل حمامهای نمک قرار گرفته و سختکاری می گردد و از مقاومت بالايي در برابر سايش برخوردار است. در مرحله انتهايي فرآيند، اين بيل تحت عمليات حرارتی خاصی قرار گرفته به طوريکه با حفظ سختی، انعطاف پذيری آن نيز افزايش مي يابد. در خاتمه، واحد كنترل كيفيت محصول را تحت انجام تستهای مکانيکی به جهت اطمينان از حصول فرايند مکانيکی مطلوب قرار می دهد .

اين بيل در زمينه هاي کشاورزی ( از قبيل باغها و مزارع )، ساختمانی ، صنعت و منازل مانند باغچه و كليه مواردي كه نياز به کندن و جابجائی خاک است، كاربرد دارد. بيل۲ بسته به نوع کاربری آن بين ٣ تا ٥ سال عمر مفيد دارد.

همچنين اين واحد دارای استاندارد بين المللی ٢٠٠٠ /٩٠٠١ ISO می باشد و محصول دارای شماره رديابی است که در صورت خرابی محصول میتوان رديابی کرده و عيوب مربوطه را رفع نمود. لازم به ذکر است محصولات اين شرکت ٢ سال وارانتی می باشد به طوريکه در صورت مشاهد هر گونه عيوب يا شکستگی بيل بدون هيچگونه سوالی تعويض و درصورت تمايل مشتری وجه در يافتی به طور کامل مسترد ميگردد.

Tabs