بیـل تخت

اين محصول عموماً از مفتول با قطر ٣ ميلی متر به صورت گالوانيزه و غير گالوانيزه و با چشمه (mesh) ۴ سانتيمتر توليد می شود. ارتفاع توری بافته شده شرکت كابين استيل حداکثر ٢ متر می باشد و در بسته های ٢٥ متری بافته و بسته بندی ميگردد. اين توری از مفتول معمولی ( غير گالوانيزه ) با دو نوع روکش پلی اتيلن نيز توليد می گردد، كه توری بافته شده با روکش مذكور از مقاومت بالایي برخوردار بوده و دارای طول عمر بيشتری نيز می باشد.

دستگاههای توليد کننده اين محصول قادر به فشرده سازی توری بافته شده تا يك سوم حجم معمولي می باشند و لذا محصول توليدي جهت نگهداری و انبار داری فضای کمتری را اشغال نموده و از لحاظ حمل و نقل نيز بسيار مناسب می باشد .

عمده مصارف اين محصول در صنايع نظامی و ايجاد حصار و حفاظت از منازل ، باغات ، مزارع و محصور کردن حيوانات اهلی و بسياري کاربرهای ديگر می باشد.

Tabs